نقش تبلیغات در انتخابات

نقش تبلیغات در انتخابات

نقش تبلیغات در انتخابات و حضور حداکثری مردم

نقش تبلیغات در انتخابات به ویژه در حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و یا میزان رای آوری هریک از نامزدهای انتخاباتی بسیار پر اهمیت می باشد. همچنین تبلیغات در انتخابات می تواند گرایش های موجود درافراد را تقویت کند و عامل مثبت و موثری در امر آشنایی و ایجاد نگرش خوش بینانه و حضور فعال در امر انتخابات به شمار می آید.

تبلیغات انتخاباتی به مجموعه ای از روش ها و عملیاتی گفته می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به اشاعه شخصیت، تفکر، نظرات، انتقادات، پیشنهادها و برنامه های نامزد انتخاباتی می شود و شامل رساندن و شناساندن آن به بطن جامعه و تک تک افراد با هدف ایجاد حس اعتماد در آنها به منظور رای دادن به فردی برای گرفتن پست و منصبی است که لازمه آن انتخاب شدن به وسیله رای گیری است.

نقش تبلیغات در عرصه انتخابات

تبلیغات انتخاباتی نمونه ای از نمایش هدف های یک نامزد انتخاباتی را نشان می دهد تا مردم بتوانند به این وسیله او را بهتر بشناسند. شیوه و نحوه تبلیغات می تواند در افزایش حضور مردم در پای صندوق های رای اثر بسزایی داشته باشد و بی شک عرضه پوسترها و هدایای تبلیغاتی، تابلوهای تبلیغاتی و به تازگی بادکنک تبلیغاتی، با محتوای درست می تواند در جلب آرای مردم موثر واقع گردد.

هدف نامزدها از تبلیغات تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان است و نامزدی می تواند در این عرصه موفق عمل کند که بتواند با بهره گیری از بهترین ابزارهای تبلیغاتی توجه مردم را به خود جلب کند.

با توجه به اینکه آگاهی و سواد سیاسی مردم جامعه با گسترش رسانه های ارتباط جمعی از رشد قابل توجه ای بهرمند می باشد، چنانچه تبلیغات با کیفیت و شکل مناسبی انجام نگیرد به یک ضد تبلغ تبدیل بدل خواهد شد که پیامد آن حاصل شدن نتیجه ای خلاف انتظار است. از این رو تبلیغات به روش مناسب در حضور حداکثری مردم در انتخابات نقش مهمی دارد.

بنابراین شرکت پیک شادی با بهره گیری از مجهزترین دستگاه های چاپ روی بادکنک آماده است با افتخار در خدمت نامزدهای محترم انتخابات شورای شهر باشد و بهترین کیفیت جنس و چاپ بادکنک تبلیغاتی را ارائه دهد.